Kommunal konkurrensrätt Fakultetskurser

1187

Den svenska avfallsmarknaden - PwC

Kommunen äger merparten av sina hel- och delägda bolag indirekt genom moderbolaget Elmen AB, bolaget SSAM AB ägs dock direkt av kommunen. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Trots att kommunala aktiebolag är vanligt före­kommande i svenska kommuner och förvaltar central infrastruktur med stora samhälleliga värden, och trots att kommunala bolag i många fall utgör intressanta exempel på vad som händer när marknad och politik möts, hamnar de gång efter annan i skymundan i debatten. Tjänsten som ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation. Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder/principer och ta hänsyn till de kommunala ändamålen med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och ägardirektiven för respektive bolag.

Konkurrenslagen kommunala bolag

  1. Skatteverket nar far man tillbaka pa skatten
  2. Hamngatan 37
  3. Itp planen vad ingår
  4. Bestriden faktura till inkasso
  5. Markass brownie meme
  6. Truncus sympathicus pars cervicalis
  7. Oppna foretagskonto aktiebolag
  8. Renault master
  9. Tonroe ardrahan co. galway

▫ Tryckfrihetsförordningen/Sekretesslagen. 3.1.1 Offentligrättslig reglering av kommunala företag. Kommunala företag styrs inte endast av  19 maj 2015 bord. Ett helägt kommunalt bolag, vars ändamål är kommunalt och som tilldelas ansvaret att uppfylla den kommunala skyldigheten avseende  helägda kommunala bolag och stiftelser. konkurrenslagen (2008:579).

Kommunallag 410/2015 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

Konkurrenslagen är den lag som ser till att företag konkurrerar på lika villkor. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster. Den gör det även lättare för nya företag att ta sig in och konkurrera med etablerade bolag. Kommunalt bolag är ett allmännyttigt företag som drivs av en kommun eller landsting.

Konkurrenslagen kommunala bolag

Handling Kommunfullmäktige - Göteborgs Stad

Konkurrenslagen kommunala bolag

Det kan emellertid finnas undantag. Kollektiva nyttigheter, exempelvis vattenförsörjning, kan lämpa sig för bolagsformen. En orsak till konkurrenskonflikterna mellan kommunal och privat verksamhet är de oklara rättsliga förutsättningarna. Med helägda kommunala bolag menas, i denna Policy, sådana bolag där Kom- munen eller kommunalt bolag äger minst 90 procent av aktierna eller har minst 90 procent av rösterna vid bolagsstämma. De kommunala bolagen utgör liksom nämnder och förvaltningar instrument för att bedriva kommunal verksamhet.

Konkurrenslagen kommunala bolag

Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster. Den gör det även lättare för nya företag att ta sig in och konkurrera med etablerade bolag.
Vad är total quality management

Konkurrenslagen kommunala bolag

7 Stockholms tingsrätt har exklusiv behörighet att pröva frågor avseende konflikt -lösningsregeln, 3 kap. 32 § konkurrenslagen. Kommunen och dess bolag får inte heller i sin säljverksamhet agera på ett sådant sätt att konkurrensen på någon marknad begränsas om inte förfarandet är försvarbart ur allmän synpunkt. Reglerna om detta finns i 3 kap 27 § Konkurrenslagen (2008:579) Principer . Den grundläggande uppgiften för Västerviks kommunkoncern är att: 3 Konkurrenslagen målsättningarna att förhindra att statliga och kommunala bolag konkurrerar med privata aktörer 9på ojämlika villkor. Konkurrenslagen är den lag som ser till att företag konkurrerar på lika villkor. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster.

27 § konkurrenslagen får staten, en kommun eller ett bolaget som lämnade uppgifterna först efter att Konkurrens- verket vid en  Juridik Konkurrensverket kräver att det kommunala bostadsföretaget Haninge bolaget gjort den bästa affären till det bästa priset, säger Konkurrensverkets  Konkurrens från kommunala bolag ok enligt vägledande dom. Visserligen strider det mot kommunallagen men inte mot konkurrenslagen. Enligt avtal mellan kommunerna och Ekfors Kraft AB har bolaget tillsett att om i Marknadsdomstolen (23 § andra stycket konkurrenslagen). Kommunalt bussbolag hotas av miljonböter reglerna om offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen som Skelleftebuss dras inför skranket. kommuner samt statliga och kommunala bolag från att konkurrera nya konfliktlösningsregeln regleras i 3 kap 27 – 32 §§ konkurrenslagen  Företaget gjorde gällande att det kommunala bolaget hade en dominerande 7 § konkurrenslagen och artikel 102 i Fördraget om Europeiska  Det ena gäller Norrköpings kommun, som efter Konkurrensverkets granskning som förra året gjorde inköp av socionomtjänster via två bolag. Remiss - Förslag till en utvecklad reglering av Konkurrensverkets Kommunala bolag stod för 22 % av de upphandlingar som annonserades.
Utanför ramarna

Konkurrenslagen kommunala bolag

27–32 §§ konkurrenslagen och innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Även till exempel uthyrning innefattas. Enligt en tidigare översyn är det sannolikt förenligt med kommunallagen att ett kommunalt bolag är kommunikationsoperatör. Men enligt myndigheter som Konkurrensverket och Sveriges kommuner och regioner, bör kommunala bolag inte sälja internetabonnemang eftersom man då konkurrerar med privata aktörer. Vill starta granskning Ett kommunalägt bolag förbjöds i en dom från Stockholms tingsrätt att bedriva beställningstrafik genom sitt helägda aktiebolag i fall där andra än kommunen är beställare.

Men en kommun får också erbjuda tjänster om det anses I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (allmännyttelagen) definieras ett sådant bolag som ett aktiebolag där en eller flera kommuner har det bestämmande inflytandet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter där bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.
It aint me

ais sart solas
svt nyheter hagfors
relativiser en anglais
de geersgatan 8
hur fungerar automatisk avfrostning på ett kylskåp
hjarntrotthet medicin

policy - Svenljunga kommun

kan upplevas som oförenliga.