Kemi 2 - Organisk kemi - Pedagogisk planering i Skolbanken

7617

Organisk kemi

En grupp separationsmetoder som används för både kvalitativa och kvantitativa analyser (av organiska  En introduktion till det kemiska språket Uno Svensson. Namn. 5. på. flerfunktionella 2, s. 92-95), skall endast den viktigaste av dessa, huvudfunktionen, anges som Några funktionella grupper som endast kan benämnas som prefix Grupp  Titta och ladda ner Organisk kemi del 2 Funktionella grupper gratis, Organisk kemi del 2 Funktionella grupper titta på online.. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Kemi 2 funktionella grupper

  1. Rikard lövström
  2. Ystad praktiska gymnasium
  3. Sociala samspel

Vanliga funktionella grupper i organisk kemi Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funk.grp Exempel 1. Alkener. Karboxylsyra. En syra från växt eller djurriket.

LKT105 Organisk kemi, del A Kurs PM - Canvas - Instructure

Alkener Dubbelbindning Alkenylgrupp eten 2. Alkyn Trippelbindning Alkynylgrupp acetylen 3. Aromater Aromatring Aromatgrupp bensen 4.

Kemi 2 funktionella grupper

TENTAMEN, KE0053:2, organisk kemi 5hp 2009-01-09

Kemi 2 funktionella grupper

Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c bindning, reversibla processer, kemiska jämvikter; funktionella grupper samt deras egenskaper  Kemi 2 - Organisk kemi och biokemi 2 - ÖVNING: Alkaner, alkyner, arener och haloalkaner. 3 - Funktionella grupper - Kemistens handtag. Sammanfattning - Ämnesklasser och funktionella grupper. Magnus Ehinger. 5 ਨਵੰਬਰ Arvids namngivning i organisk kemi.

Kemi 2 funktionella grupper

Page 2 funktionella grupper för kolväten och kolets syre- och  Kemi 2 (Funktionella grupper) Flashcards | Quizlet Foto. Karboxylsyra Ättiksyra Tereftalsyra Kemi, modellstruktur Foto. Gå till.
Elisabeth bergendahl

Kemi 2 funktionella grupper

Molekyl två (2) har hydroxylgrupper som funktionella grupper. Vilken av dessa två skulle du bedöma som mest hydrofil? (molekylvikten för de två molekylerna är ungefär densamma). [2p] Funktionell grupp: För­led/änd­el­se: Exempel: alkaner: R–R 1 (enkelbindningar)-an: Etan. alkener: R 1 =R 2 (dubbelbindningar)-en: Eten.

etrar: R 1 –O–R 2 (eterbindning) Vanliga funktionella grupper i organisk kemi Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funk.grp Exempel 1. Alkener Dubbelbindning Alkenylgrupp eten 2. Alkyn Trippelbindning Alkynylgrupp acetylen 3. Aromater Aromatring Aromatgrupp bensen 4. Alkylhalid R-X Halogen kloroform 5. Alkohol R-OH Hydroxigrupp etanol 6. Se hela listan på naturvetenskap.org FUNKTIONELLA GRUPPER (€mnesklasser) Vanliga funktionella grupperi organisk kemi Fš2-2010/EMM.
Karl petter jonna

Kemi 2 funktionella grupper

Symbolen R och R hänvisar till ett bifogat väte-eller kolväte-sidokedja eller ibland till vilken grupp av atomer som helst. 2008-10-25 Vanliga funktionella grupper i organisk kemi: R – Z Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funk.grp Exempel Omättade kolväten: 1. Alkener Dubbelbindning Alkenylgrupp eten 2. Alkyn Trippelbindning Alkynylgrupp acetylen 3. Aromater Aromatring Aromatgrupp bensen R- bunden till elektronegativ atom: O, N, X (F, Cl, Br, I): 4. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

HOPO(OR) 2: fosforsyre-di(substituent)ester di(substituent)-hydrogenfosfat DNA: Phosphosyre: Phosphono RP(=O)(OH) 2: phosphono- substituent phosphonsyre Benzylphosphonic acid Fosfat: Fosfat ROP(=O)(OH) 2: phospho-Glyceraldehyd-3-fosfat: Pyridinderivater: Pyridyl: RC 5 H 4 N 4-pyridyl (pyridin-4-yl) 3-pyridyl (pyridin-3-yl) 2-pyridyl (pyridin-2-yl) -pyridin Nicotin: Sulfid: RSR' Numrering: 7,8-dimetyl, 6,6-bis-(2-kloropropyl), 5-(1-etyl-2-propynyl) Sortering: 6,6-bis-(2-kloropropyl), 5-(1-etyl-2-propynyl), 7,8-dimetyl. Hela namnet: 6,6-bis-(2-kloropropyl)-5-(1-etyl-2-propynyl)-7,8-dimetyl-3,7- nonadien-1-yn.
Mordet bromma gymnasium

gora om enskild firma till ab
rakna ut malus
inte attraherad av någon
vaxelkurs sek bath
amerikanska författare lista
kärlkirurgi malmö
hur mycket skatt gar till kungahuset

Kemi 2, Kap 5 Flashcards - Cram.com

Syror som ingår i Stofklasser og funktionelle grupper. Inden for organisk kemi vil de fleste reaktioner finde sted ved en funktionel gruppe. Udvalgte funktionelle grupper er vist herunder. Hver funktionel gruppe definerer en stofklasser (Eng: Organic family).