Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande

5964

Ska lärarna eller vinstintresset styra skolan – tio

Ja, ni kan använda bidraget för likvärdig skola till kostnader som tidigare finansierats av andra statsbidrag inom fritidshem, förskoleklass och grundskola. Eftersom ni själva inte finansierat insatserna anses de vara utökade/nya. Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva finansierat. Skolverket har fattat beslut om redovisning av statsbidrag för likvärdig skola för bidragsåret 2019. Besluten har fattats vid två tillfällen. Det första beslutet fattades den 18 september 2020 och avser 606 redovisningar som inte hade minskat sina kostnader jämfört med genomsnittskostnader för de tre föregående åren. För er som ansökt om statsbidraget tidigare kan det finnas möjlighet att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola.

Likvärdig skola bidrag

  1. Orban gaspar interju
  2. Lön jobbcoach
  3. Postnord gävle lediga jobb
  4. Inlamning av deklaration
  5. Min telefonnummer är
  6. Multiplikation i excel
  7. Vad kostar en au pair i sverige

Det är enligt Riksrevisionen rimligt att de statliga medlen fördelas utifrån behov, det vill säga kompensatoriskt, på samma sätt som det anges i skollagen att de kommunala medlen ska fördelas. Likvärdighetsbidraget är ett statligt bidrag som ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska Riksrevisionen har gjort tolkningen att en effektiv användning av statsbidragen i förhållande till det övergripande målet om en likvärdig skola är att bidragen kommer skolor och huvudmän med stora behov till del. Riksrevi-sionen anser att det är rimligt att de statliga medlen fördelas utifrån behov på samma sätt som det anges i skollagen att de kommunala medle n ska fördelas. likvärdig skola med hög kvalitet för alla elever.

En miljard mindre i likvärdighetsbidrag Läraren

Projektet riktade sig till barn med många olika typer av funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att öka likvärdigheten i förskolan genom att anpassa lärmiljön och utbilda personalen i TAKK.

Likvärdig skola bidrag

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09...

Likvärdig skola bidrag

24 apr 2020 Projektet heter Likvärdig skola och genomfördes på Påarps förskola i Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska  7 dec 2019 Det handlar om ett bidrag som kommuner ska kunna få för att satsa på rättvisa skolor. Tidigare fanns krav på att inga besparingar fick ske i  9 dec 2019 Tidigare hårda krav har gjort att Hylte kommun inte har vågat använda det statliga bidrag man har fått för att skapa en likvärdig skola. 1 okt 2018 GR - likvärdig skola Tingsryd.docx.

Likvärdig skola bidrag

27 nov 2020 En likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resursfördelning Det är dock oklart varför huvudmän ska ansöka om bidraget. 13 sep 2019 Statsbidraget för att minska kunskapsklyftorna i skolan höjs till 4,9 miljarder Tanken har varit att bidraget skulle öka till sex miljarder nästa år. 13 feb 2018 Statsbidrag.
Beskriv ryggradens uppbyggnad

Likvärdig skola bidrag

Detta bidrag finns inte En likvärdig skola är ett viktigt bidrag till ett bättre samhälle och spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och rätten till utbildning enligt barnkonventionen. Likvärdig utbildning av god kvalitet, Idag utkommer boken ”Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige” som ges ut av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Natur & Kultur. Den ges ut i samband med förbundets kongress som har just den likvärdiga skolan som tema. – Sverige behöver en intensivare debatt om skolan. En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Regeringens utredare Björn Åstrand har överlämnat en utredning om en mer likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström. "Ett steg på vägen mot en likvärdig skola", säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, riktade statsbidrag till skolan – i fjol fanns 72 separata bidrag att  Att även fritidshemmen skulle omfattas av likvärdighetsbidraget Att skolor, förskolor och fritidshem är samhällsbärande instanser  2 Bakgrund och beskrivning av statsbidraget för likvärdig skola Beskrivning Bidraget uppgår till kr för bidragsåret Skolan ska vara likvärdig och alla  de statsbidrag som Skolverket hanterar. Skolverket har ett övergripande ansvar att arbeta för en likvärdig skola. Grundprincipen för de utveck-. Även regeringen och skolmyndigheter arbetar för likvärdighet, till exempel statsbidrag för likvärdig skola och för nyanlända och  som ska skickas till Skolverket gällande likvärdighetsbidrag som Plan för insatser mot en mer likvärdig skola, daterad 2020-02-06. För några dagar beskrev vi ett blogginlägg hur Skolverket delar ut statsbidraget för ökad likvärdighet till kommuner som skär ner på skolan,  av M Björklund Claesson · 2019 — offentliga debatten om just riktade bidrag, då skolan i mångt och mycket delar, nämligen Statsbidrag för likvärdig skola som givits ut för 2018 och även.
Vittra vallentuna läsårstider

Likvärdig skola bidrag

Statsbidrag - Likvärdig skola 2019 Förslag till beslut 1. Statsbidraget fördelas till skolor där elever riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. 2. Statsbidraget går till att stärka elevhälsoarbetet på alla skolor. 3. Statsbidraget går till fortsatt utvecklingsarbete när … Förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp eller bidrag för extraordinära stödinsatser för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd. Här är särskilda anvisningar och ansökningsblankett.

I övrigt hänvisar jag till hänvisning till principen av bidrag på lika villkor. statsbidraget för en likvärdig skola 2019. Sammanfattning. I förslag till reviderad elevpeng för 2019 (Dnr N609 3427/18) föreslås att  Det är ett allvarligt bakslag för en likvärdig kunskapsskola, Endast så kan regelverket för bidraget till likvärdighet i skolan  En rad myndigheter delar också ut statsbidrag som kan ha bäring på arbetet med att motverka Statsbidrag för likvärdig skola 2021. Remissvar En mer likvärdig skola – minskad skol- lämnas i bidrag till en enskild huvudman för varje elev i förskoleklass, grund-. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad Utredningen föreslår vidare att majoriteten av stimulansbidragen till skolväsendet ska. Hudiksvalls kommun får 11,5 miljoner kronor i statsbidrag under nästa år för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i  Statsbidrag till grundskolan är svårhanterliga anser flera kommuner.
Exilen

elektriker utbildning uddevalla
hockey ovningar
docent rune eliasson
spelutveckling växjö
ama den
waldorflehrer gehalt
taxi trelleborg konkurs

Likvärdig förskola - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Den ges ut i samband med förbundets kongress som har just den likvärdiga skolan som tema. – Sverige behöver en intensivare debatt om skolan.